EuroMillions

EuroMillions to loteria, w któr? gra si? w dziewi?ciu krajach europejskich. Losowania odbywaj? si? we wtorki i pi?tki wieczorem, a minimalna gwarantowana nagroda g?ówna wynosi 17 milionów euro, przy czym mo?e ona jeszcze wzrosn?? w wyniku kumulacji do imponuj?cej kwoty 200 milionów euro.

Wyniki z wtorku
7 lipca 2020
 • 12
 • 16
 • 23
 • 33
 • 41
 • 8
 • 10
Loterii Milionerów: VTXT 72321
Zobacz szczegó?owe
Wyniki z pi?tku
3 lipca 2020
 • 4
 • 16
 • 27
 • 37
 • 39
 • 3
 • 6
Loterii Milionerów: JSWW 43730
Zobacz szczegó?owe

Wyniki loterii EuroMillions

We wtorkowym losowaniu by?o ponad 2,48 milionów zwyci?zców , i sprzedano 31 476 871 kuponów.

Wyniki EuroMillions
Dzisiejsza przewidywana g?ówna wygrana to:
17
miliony €
Pozosta?e Czas:

Sprawd? kupony EuroMillions

Je?eli masz wiele blankietów do sprawdzenia, skorzystaj z narz?dzia do automatycznego sprawdzania zak?adów EuroMillions, by dowiedzie? si? od razu, czy uda?o Ci si? zdoby? wygran?.

Sprawd? moje kupony

Nagrody w EuroMillions

W ka?dym losowaniu EuroMillions do zdobycia jest 13 nagród, od dwuliczbowych po g?ówn?, wielomilionow? wygran? w euro.

Wszystkie nagrody

Dodatkowe losowania

Ka?dy kraj uczestnicz?cy w EuroMillions oferuje darmowy udzia? w dodatkowym losowaniu, zawarty w cenie ka?dego sprzedanego kuponu. Do zdobycia s? ró?ne nagrody, od losowań drugiej szansy po wygrane w wys. miliona euro.

Losowania specjalne

Jak gra? w EuroMillions

 1. Wybierz pi?? liczb (1-50) i dwie liczby Star (1-12)
 2. Zdecyduj, czy chcesz wzi?? udzia? w losowaniu odbywaj?cym si? we wtorek, w pi?tek, czy w obu losowaniach.
 3. Z góry okre?l, w ilu losowaniach chcesz wzi?? udzia? lub ustaw subskrypcj?.

Jak odebra? nagrod?

Je?li grasz w EuroMillions online, zostaniesz automatycznie powiadomiony o wygranej. Mniejsze nagrody s? wyp?acane na konto, a w przypadku du?ej wygranej skontaktujemy si? z Tob?, by ustali? szczegó?y jej przekazania. Dowiedz si? wi?cej na temat tego, jak odebra? wygran? w EuroMillions.

男人的加油站app